ระบบรับสมัคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 01 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 02 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 03 เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 04 เจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 05 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 06 เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 07 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 08 นายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 09 นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 10 นายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 11 นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 12 นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 14 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 15 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 16 นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 17 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 18 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 19 นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 20 สัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒