ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานกลาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำหน่วยงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตำแหน่งทั่วไป 24 สายงาน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 สำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

การขอข้อมูลผลการสอบข้อเขียนการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง จากหน่วยงานที่ตนได้สมัครไว้ และยื่นแบบคำร้องภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น หากยื่นคำร้องผิดหน่วยงาน จะไม่ได้รับผลการสอบข้อเขียน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
02 กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 05 สำนักบริหารงานกลาง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 06 สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 07 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 08 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 09 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 10 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 11 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 12 สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 14 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 19 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 20 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 22 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 24 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 25 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 26 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 27 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 29 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 30 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 31 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 32 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งทั่วไป ๒๔ สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งทั่วไป ๒๔ สายงาน

 

โดยแยกเป็นรายตำแหน่ง เรียงตามลำดับหน่วยงาน ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๒ เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๓ เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๔ เจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๕ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๖ เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๗ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๘ นายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๐๙ นายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๐ นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๑ นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๓ นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๕ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๖ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๗ นักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๘ นักวิชาการสัตวบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๑๙ นักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๒๐ นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๒๑ ผู้ช่วยนักวิจัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๒๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๒๓ วิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๒๔ สถาปนิก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ๒๕ สัตวแพทย์

***สำหรับวันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในลำดับถัดไป***
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๒ พนักงานวิทยุสื่อสาร
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งทั่วไป ๒๔ สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งทั่วไป ๒๔ สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๒ เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๓ เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๔ เจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๕ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๖ เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๗ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๘ นายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๐๙ นายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๐ นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๑ นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๓ นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๕ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๖ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๗ นักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๘ นักวิชาการสัตวบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๑๙ นักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๒๐ นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๒๑ ผู้ช่วยนักวิจัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๒๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๒๓ วิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๒๔ สถาปนิก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : ๒๕ สัตวแพทย์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งทั่วไป ๒๔ สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งทั่วไป ๒๔ สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑ แผนผังห้องสอบ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566