ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำหน่วยงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถนะสภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำหน่วยงาน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 07 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 11 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 12 สำนักอุทยานแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 14 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 17 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 18 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 19 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 20 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 21 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 22 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 23 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 24 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 25 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 26 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 27 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 29 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 30 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 31 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 32 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงกำหนดวันที่จะมีประกาศแจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวันที่จะมีประกาศแจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการสอบ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)(เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)(เพิ่มเติม)
ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถนะสภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถนะสภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 07 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 11 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 12 สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 14 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 17 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 18 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 19 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 20 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 21 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 22 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 23 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 24 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 25 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 26 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 27 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 29 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 30 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 31 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 32 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบคำร้อง (กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ออกใบประกาศ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนให้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้อง (กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ออกใบประกาศ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนให้)