ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มตรวจสอบภายใน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกที่นี่พื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำหน่วยงาน  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งทั่วไป 27 สายงาน)

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01  กลุ่มพัฒนาระบบริหาร                                       

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02  กลุ่มตรวจสอบภายใน                                        

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03  กองนิติการ                                                    

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา        

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05  สำนักบริหารงานกลาง                                        

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06  สำนักแผนงานและสารสนเทศ                               

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า              

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์                          

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช                    

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10  สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ                              

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า                                         

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12  สำนักอุทยานแห่งชาติ                                        

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำหน่วยงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งช่างไม้ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

ช่างไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 27 สายงาน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 27 สายงาน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 01 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 02 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 03 เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 04 เจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 05 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 06 เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 07 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 08 เจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 10 ช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 11 นายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 12 นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 13 นายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 14 นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 16 นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 19 นักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 20 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 21 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 22 นักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 23 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 24 นักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 25 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 27 วิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 28 สถาปนิก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารและผังที่นั่งสอบ 29 สัตวแพทย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 27 สายงาน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 27 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 27 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ มีจำนวนผู้สมัครดังต่อไปนี้

กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 184 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 224 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 76 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 57 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 201 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 72 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 34 ราย

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 49 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ช่างสำรวจ จำนวน 9 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 นายช่างเทคนิค จำนวน 67 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 นายช่างโยธา จำนวน 29 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 นายช่างศิลป์ จำนวน 18 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 นายช่างสำรวจ จำนวน 75 ราย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1,202 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2,185 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 105 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 นักวิชาการเกษตร จำนวน 332 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 141 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21 นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 75 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22 นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 126 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1,286 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24 นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 207 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25 นิติกร จำนวน 279 ราย

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 550 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27 วิศวกรโยธา จำนวน 87 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28 สถาปนิก จำนวน 56 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29 สัตวแพทย์ จำนวน 25 ราย
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 2 สายงาน (ตำแหน่งช่างไม้ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 2 สายงาน (ตำแหน่งช่างไม้ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ มีจำนวนผู้สมัครดังต่อไปนี้

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ช่างไม้ จำนวน 2 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 ราย
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 29 สานงาน 184 อัตรา ดังนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 29 สานงาน 184 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเกษตร 8 อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 16 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
- เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
- ช่างไม้ 1 อัตรา
- ช่างสำรวจ 1 อัตรา
- นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
- นายช่างโยธา 1 อัตรา
- นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
- นายช่างสำรวจ 5 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- นักวิชาการป่าไม้ 69 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
- นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
- นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
- นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 25 อัตรา
- นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- นิติกร 2 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 อัตรา
- วิศวกรโยธา 4 อัตรา
- สถาปนิก 2 อัตรา
- สัตวแพทย์ 6 อัตรา