ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปืงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปืงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองนิติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ปและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (สาขาเพชรบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง)
ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 25 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 25 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์ประจำธรรมศาสตร์ รังสิต
ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างไม้ ประจำสำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งช่างไม้ ประจำสำนักบริหารงานกลาง
ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
กำหนดวันที่จะมีประกาศแจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวันที่จะมีประกาศแจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการสอบ
ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งทั่วไป 25 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งทั่วไป 25 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งทั่วไป 2 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 เจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 นายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 เจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 นายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 นักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23 นักวิชาการสัตวบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบคำร้อง (กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ออกใบประกาศ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนให้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้อง (กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ออกใบประกาศ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนให้)