ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามหน่วยงาน
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามหน่วยงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานกลาง  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยบกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามหน่วยการที่สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยบกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามหน่วยการที่สมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานกลาง  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบข้อเขียน


**ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในประกาศของแต่ละหน่วยงานมายื่นให้ครบ ในวันสอบสัมภาษณ์**


คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com 
หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-579-8607
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างศิลป์ และช่างไม้
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างศิลป์ และช่างไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างศิลป์ 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งช่างไม้
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ประจำหน่วยงานส่วนกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 18 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกที่นี่เพืออ่าน   ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 18 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรโยธา  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งสัตวแพทย์


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 3 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 3 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งช่างไม้


สำหรับ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช 
จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com 
หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
ขอเลื่อน  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้


ตำแหน่งทั่วไป 18 สายงาน ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค นายช่างสำรวจ นักวิชาการป่าไม้ นิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรโยธา และสัตวแพทย์ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ สนามสอบตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
--------------------------------------------------------

ตำแหน่งทั่วไป 3 สายงาน ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างศิลป์ และช่างไม้ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยการสอบปฏิบัติ และครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สนามสอบตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ตำแหน่งช่างไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อม ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช